گندله گهرزمین
کنسانتره سنگان
بتن مسلح گندله سازی بهاباد
پالایشگاه قشم
گندله سازی نیشابور