گندله سازی سنگان

احداث کارخانه گندله سازی سنگ آهن با ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال شرکت توسعه ملی سنگان
تاریخ شروع : 1396
تاریخ پایان : __
کارفرما : آسفالت طوس
برآورد/ هزینه: 120000000000