کنسانتره فام زرند

احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت 2 میلیون تن در سال
تاریخ شروع : 1388/08
تاریخ پایان : 1394/07
کارفرما: آسفالت طوس
برآورد/ هزینه: 300،000،000،000