گندله سازی گهر زمین

احداث کارخانه گندله سازی سنگ آهن با ظرفیت 5 میلیون تن در سال گهرزمین سیرجان کرمان
تاریخ شروع : 1396/08
تاریخ پایان : __
کارفرما : آسفالت طوس
برآورد/ هزینه : 1،450،000،000،000