کارخانه توسعه ملی سنگان

احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال شرکت توسعه ملی سنگان
تاریخ شروع: 1393/08
تاریخ پایان : __
کارفرما : آسفالت طوس
برآورد/ هزینه: 1،900،000،000،000