کنسانتره گلفا سیرجان

احداث خط سوم کارخانه کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت 2 میلیون تن در سال گلفا سیرجان کرمان
تاریخ شروع: 1396/2
تاریخ پایان : __
کارفرما: آسفالت طوس
برآورد/ هزینه : 370،000،000،000 ريال