پالایشگاه قشم

اجرای عملیات پایپینگ و نصب تجهیزات مکانیکی و برق پالایشگاه نفت سنگین قشم
تاریخ شروع: 1397/11
تاریخ پایان : __
کارفرما : شرکت آسفالت طوس
برآورد/ هزینه: 470000000000 ريال